Paludan er en klassisk psykisk voldsmand, der skaber en hel kultur for psykisk vold og psykiske overgreb blandt sine tilhængere Rasmus Paludan viser med al tydelighed hvordan man kan håne vores grundlov, ved at tviste og misbruge lovparagraffer, og kalde hans nederdrægtige gerninger og ytringer for ‘ytringsfrihed’ og ‘forsamlingsfrihed’. I virkeligheden er der tale om højreradikal ytringsfrihedsfundamentalisme, som klart og tydeligt har karakter af psykisk vold mod sagesløse – dette gælder både mørklødede/mørkhårede tilfældige danskere, journalister, politibetjente, politikere, muslimer/‘fremmede’ – regulært enhver som udtrykker den mindste grad af tvivl eller modstand til det vanvittige tankesæt Paludan fremfører og kalder ‘politik’. På hans egne youtube optagelser fremgår det i øvrigt tydeligt, hvordan han sågar overfuser og tryner sine egne kandidater og...