Dagens navn: Teklas dag

  Teklas dag: Tekla var en smuk, rig købmandsdatter og fornem jomfru fra Lykien. Hun lod sig omvende af Paulus efter at have hørt ham prædike i Tyrkiet. Hun forlod sin mand for at følge Paulus på hans rejser. For at kunne dette lader hun sit hår klippe og klæder sig i mandsdragt. Efter at have været udsat for utallige forfølgelser levede hun et fromt eneboerliv i en hule i Seleukia, hun hensov fredeligt som 90-årig. Død ca. 100. De tidligste optegnelser om hendes liv kommer fra de gamle apokryfe fortællinger om Paulus og Tekla. PauIus og Teklas fortællinger I følge beretningerne om Paulus og Tekla, var Tekla en ung adelig jomfru, der lyttede til Paulus’ “foredrag om jomfruelighed” og...

Hvor går man hen for at græde

I mange år har jeg fabuleret om, at jeg vil skrive en bog, der hedder ‘Hvor går man hen for at græde’. Jeg tror aldrig jeg får den skrevet, men jeg har vel efterhånden været alle steder og græde, og jeg er så taknemmelig for der hvor jeg er nu, i livet, med mig selv og min omverden. Et varmt, trygt og stærkt sted. Jeg er ved at gennemlæse gamle blogindlæg, for at se hvad jeg vil gemme og gen-publisere, og hvad  jeg vil slette. Her fandt jeg min beskrevne forklaring på min hang til sætningen, som stammer tilbage fra den beskrevne oplevelse i begyndelsen af dette årtusinde. Alting blev endda meget værre siden da, et utal af flytninger forekom,...

Kærlighed forvandler

Vores fysiske kroppe er kun ét aspekt af den helhed, vi virkelig er. I virkeligheden er vi væsener af lys og energi. Begrebet Kraften, som er beskrevet i Stars Wars film er overraskende præcis. Vores hjerner og organer, er formet af vores bevidsthed, tanker og hensigter. Vores kroppe er kanaler for livsenergien, der flyder gennem universet. Når vi løber tør for livsenergi, kommer vi i ubalance og bliver i sidste ende syge. Ligesom stof og energi er udskiftelige, er tanker og energi indbyrdes udskiftelige. Ligesom energi kan opfattes som at have en bestemt frekvens (ligesom at tune ind på en radiostation på en bestemt frekvens), har tanker forskellige frekvenser såvel. Ikke ulig radiobølger, mikrobølger eller lysbølger, udsendes disse i vore...

De 7 nøgler til at skabe lidelse

Nogle mennesker er rent faktisk afhængige af lidelse, og har boet i smerten af de lidelsesfulde offerhistorier så længe, at de ikke umiddelbart kan slippes. De er blevet en identitet. Ofte er vi selv klar over, at vi er knyttet til lidelse. Lidelse kan blive en meget farlig afhængighed. En usund måde at føle på. En ufuldstændig måde at føle sig i live. Du kan blive så vant til lidelse, at det bliver behageligt og velkendt. Lidelse er egoets måde at føle sig vigtig. Uanset om du er en forretningsmand, en hjemløs, en soldat eller en munk, er smerte uundgåelig. Der er ingen måde at undgå smerte på. Blot i kraft af den kendsgerning, at vi er  i en menneskekrop,...

Selvkærlighed & entusiasme ala Louise Hay

Jeg elsker mig I den uendelighed af liv hvor jeg er, er alt perfekt, helt og fuldendt. Hver enkelt af os, også jeg, oplever livets rigdom, og fuldkommenhed på måder, der er meningsfulde for os. Jeg ser nu på fortiden med kærlighed og vælger at lære af alle mine oplevelser. Der er intet rigtigt eller forkert, godt eller dårligt. Fortiden er forbi. Der er kun oplevelsen i dette øjeblik. Jeg elsker mig selv for at have bragt mig selv gennem denne fortid og ind i denne nutid. Jeg deler hvad og hvem jeg er, for jeg ved, at vi alle er ét i ånden. Jeg lever i harmoni og balance med alle, som jeg kender. Dybest inde i mig er...